Sylabusy | Wydział Oceanografii i Geografii

Sylabusy

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 16 marca 2014 roku, 19:15

Stacjonarne Studia I Stopnia (Licencjackie) - obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2013/14

1. Rok I
 
2. Rok II

 

 
3. Rok III

 

 
 Przedmioty do wyboru

 

 

Stacjonarne Studia I Stopnia (Licencjackie) - obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2012/13

1. Rok I

 

 
2. Rok II

 

 
3. Rok III

 

 
4. Przedmioty do wyboru

 

Stacjonarne Studia I Stopnia (Licencjackie) - obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2008/09 i 2009/10

1. Rok I
 
2. Rok II

 

 
3. Rok III

 

 
4. Przedmioty do wyboru