Programy studiów | Wydział Oceanografii i Geografii

Informacje ogólne o programie kształcenia

piątek, 17 kwietnia 2015 roku, 13:20
...

Plan studiów

Autor: 
Tomasz Zarzycki
poniedziałek, 24 listopada 2014 roku, 0:12
Plan studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014
Geografia - studia stacjonarne I stopnia
 
Plan studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013
Geografia - studia stacjonarne I stopnia
 
Plan studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012
specjalizacja nauczycielska - studia I stopnia
 
Plan studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011
specjalizacja nauczycielska - studia I stopnia

 

Sylabusy

Autor: 
Tomasz Zarzycki
poniedziałek, 24 listopada 2014 roku, 0:07
Program studiów (sylabusy) dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014
Geografia - studia stacjonarne I stopnia
 
Program studiów (sylabusy) dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013
Geografia - studia stacjonarne I stopnia
 
Program studiów (sylabusy) dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012
Geografia - studia stacjonarne I stopnia