Wydziałowa Komisja Stypendialna OiG | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Skład Komisji Stypendialnej

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 kwietnia 2018 roku, 8:33
SKŁAD WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ WOIG NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
  • Mariusz Szydłowski - Przewodniczący

  • Natalia Szumska - Wiceprzewodnicząca

  • Martyna Niećko

  • Adam Rytel

  • dr hab. Joanna Fac - Beneda, prof. nadzw.


ODWOŁANIA OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu pomocy materialnej studentom UG odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych kierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, winny być składane za pośrednictwem właściwej WKS. Komisja wydziałowa może od razu zmienić swoją decyzję, bądź przesłać odwołanie wraz z kompletem dokumentów i swoją opinią do OKS.