Wydziałowa Komisja Stypendialna OiG | Wydział Oceanografii i Geografii

Skład Komisji Stypendialnej

wtorek, 6 września 2016 roku, 12:30
SKŁAD WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ WOIG NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
  • Justyna Majewska - Przewodnicząca

  • Andżelika Starzyk

  • Natalia Kozak

  • Jolanta Jurewicz

  • Marlena Bębenek

  • Marta Bielawa

  • Mateusz Czereda

  • Robert Ziemann


ODWOŁANIA OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu pomocy materialnej studentom UG odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych kierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, winny być składane za pośrednictwem właściwej WKS. Komisja wydziałowa może od razu zmienić swoją decyzję, bądź przesłać odwołanie wraz z kompletem dokumentów i swoją opinią do OKS.