fbpx Stypendia | Wydział Oceanografii i Geografii

Stypendia | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Terminy realizacji wypłat stypendiów studenckich w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 marca 2019 roku, 8:38

15 marca 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

15 maja 2019 r.

15 czerwca 2019 r.                                

* świadczenia wypłacane są na wskazany przez studenta rachunek bankowy

 

Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 marca 2019 roku, 8:42
Stypendium socjalne:

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.

Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 670 zł – przy dochodzie do 300,00 zł

- 590 zł – przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 520 zł – przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 780 zł – przy dochodzie do 300,00 zł

- 700 zł – przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 630 zł – przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

500 zł – przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

360 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

310 zł – przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów:

Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 600 zł.