Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Wnioski i oświadczenia | Wydział Oceanografii i Geografii

Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Wnioski i oświadczenia

poniedziałek, 26 września 2016 roku, 14:40

 

___________________________________________________________________

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ OBOWIĄZUJĄCY W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017*
*Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego ze zm.
Treść Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej
Wymagane wzory oświadczeń składane przez studenta ubiegającego się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
oświadczenie rodzica studenta  dot. sytuacji materialnej
  oświadczenie (dotyczy wyłącznie studentów posiadających wyrok alimentacyjny)
  oświadczenie o wysokości dochodu (dotyczy wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą)
Oświadczenia, które dotyczą studentów i pełnoletnich członków ich rodzin, na których zaświadczeniach z urzedów skarbowych pominięto art. 30 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  oświadczenie studenta nt. dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej NOWE 2016!
  oświadczenie rodziców/rodzeństwa studenta nt. dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej NOWE 2016!

 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ*
*Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego ze zm.
Wymagane wzory oświadczeń składane przez studenta ubiegającego się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
oświadczenie rodzica studenta  dot. sytuacji materialnej
oświadczenie (dotyczy wyłącznie studentów posiadających wyrok alimentacyjny)
oświadczenie o wysokości dochodu (dotyczy wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą)
 

UWAGA!
Studenci składający wniosek o zapomogę losową, proszeni są o dołączanie faktur dokumentujących dotychczas poniesione koszty.
Wydziałowa Komisja Stypendialna