fbpx Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 września 2020 roku, 9:55

 

Szanowni Studenci,

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną 24 sierpnia 2020 roku JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała wydał zarządzenie dotyczące organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. Nowe zasady będą obowiązywały od nowego semestru, ale mogą być zmieniane i dostosowywane do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzanych nowych przepisów Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem, w semestrze zimowym 2020/2021, zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim będą się odbywały w systemie hybrydowym i rozpoczną się w dniu 05 października br.

Większość zajęć (wykłady, seminaria, ćwiczenia audytoryjne) będzie się odbywała zdalnie. Ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia terenowe, wybrane warsztaty, których nie można przeprowadzić w tym trybie, będą realizowane stacjonarnie.

W załączeniu przekazujemy do wiadomości studentów Wydziału Oceanografii i Geografii listę przedmiotów, z podziałem na poszczególne kierunki i lata studiów, które będą realizowane stacjonarnie i będą wymagały Państwa obecności w murach naszej Uczelni.

Zajęcia stacjonarne będą realizowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno Prowadzącym jak i uczestniczącym w nich Studentom. Zajęcia on-line będą odbywały się przez cały semestr zgodnie z ustalonym planem zajęć, zajęcia stacjonarne będą realizowane w ramach jednego 2-4 tygodniowego bloku.

Przewidujemy, że Studenci I roku studiów będą realizowali zajęcia stacjonarne od początku semestru, starsze roczniki rozpoczną zajęcia stacjonarne w kolejnych tygodniach października i listopada, tak aby uniknąć jednoczesnego pojawienia się wszystkich Państwa na uczelni.

Przygotowujemy plan zajęć i harmonogram bloków stacjonarnych, który podamy Państwu do wiadomości najpóźniej 25 września.

W pierwszej połowie października zorganizowane zostaną dla wszystkich kierunków i lat studiów spotkania informacyjne on-line z właściwym prodziekanem dotyczące organizacji semestru zimowego.

Zawieszone są nadal wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne, organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz wstrzymane służbowe wyjazdy pracowników, studentów i doktorantów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania domów studenckich UG.

Pełną treść zarządzenia dotyczącego organizacji działalności dydaktycznej znajda Państwo na stronie https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/98097/zarzadzenie_nr_86r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_24_sierpnia_2020_roku_w_sprawie_organizacji_dzialalnosci_dydaktycznej_i_naukowo-badawczej

ZałącznikWielkość
PDF icon zajecia_sem_zimowy_2020-2021_woig.pdf241.51 KB