Konsultacje wśród studentów

Z inicjatywy Komisji Krajowych Ram Kwalifikacji w Instytucie Oceanografii prowadzone są szerokie konsultacje ze studentami kończącymi edukację oraz z grupami zgłaszającymi uwagi do przebiegu procesu dydaktycznego. W Instytucie Geografii informacje od studentów pozyskiwane są w oparciu o system badania opinii absolwenta o kierunku.

Przy tworzeniu nowych planów i programów studiów, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, na kierunku Geologia opierano się na opiniach studentów zawartych w przygotowanych, specjalnie w tym celu, ankietach. W ankiecie studenci oceniali, które z realizowanych przedmiotów uważają za najważniejsze dla kierunku, sugerowali zmiany w programie kształcenia poprzez zwiększenie wymiaru godzin zajęć, zakresu materiału, zmiany sekwencji przedmiotów. Ponadto mieli możliwość formułowania otwartych sugestii.

Działania te zostały wysoko ocenione w raporcie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6 Sierpień, 2015 - 12:46; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6 Sierpień, 2015 - 12:46; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka