fbpx Maurycy Jacek Żarczyński | Wydział Oceanografii i Geografii

Maurycy Jacek Żarczyński | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Maurycy Jacek Żarczyński

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

magister Geografii

Maurycy Jacek Żarczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiany środowiska w ciągu ostatnich 2000 lat zapisane w mikrofacjach i geochemii osadów warwowych Jeziora Żabińskiego (północno-wschodnia Polska)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ, dr hab. Michał Woszczyk, prof. UAM

Dyplom nr 4420.


Gdańsk, 29 kwietnia 2019 r.