fbpx Emilia Anna Szumiło-Pilarska | Wydział Oceanografii i Geografii

Emilia Anna Szumiło-Pilarska | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Emilia Anna Szumiło-Pilarska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 2019 roku

magister Oceanografii

Emilia Anna Szumiło-Pilarska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rtęć w ptakach wodnych bytujących w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Mirosława Falkowska

Promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG
Recenzenci: prof. dr hab. Lidia Anna Wolska, dr hab. Lucyna Polak-Juszczak, prof. MIR PIB

Dyplom nr 4395.


Gdańsk, 12 marca 2019 r.