fbpx Dominika Beata Studzińska | Wydział Oceanografii i Geografii

Dominika Beata Studzińska | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Dominika Beata Studzińska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2018 roku

magister Geografii

Dominika Beata Studzińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Iwona Sagan, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Szmytkowska
Recenzenci: dr hab. Maciej Marcin Smętkowski,, dr hab. Marek Robert Więckowski, prof. PAN

Dyplom nr 4370.


Gdańsk, 14 grudnia 2018 r.