fbpx Aleksandra Katarzyna Mazur | Wydział Oceanografii i Geografii

Aleksandra Katarzyna Mazur | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Aleksandra Katarzyna Mazur

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 grudnia 2017 roku

magister Oceanografii w zakresie oceanografii fizycznej

Aleksandra Katarzyna Mazur

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Detekcja i charakterystyka gór lodowych w morzu Amundsena, Antarktyka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Szczepan Krężel

Drugi promotor: prof. Anna Kristine Wåhlin

Recenzenci: dr hab. Maciej Filip Dąbski, dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK PAN

Dyplom nr 4221.


Gdańsk, 05 grudnia 2017 r.