fbpx Marcin Jan Kalarus | Wydział Oceanografii i Geografii

Marcin Jan Kalarus | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Marcin Jan Kalarus

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 października 2017 roku

magister Oceanologii

Marcin Jan Kalarus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura gatunkowa oraz zmienność czasowo-przestrzenna Appendicularia ekosystemów polarnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Promotor pomocniczy: dr Anna Aleksandra Panasiuk
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Opaliński, dr hab. Katarzyna Ada Błachowiak-Samołyk

Dyplom nr 4203.


Gdańsk, 10 października 2017 r.