fbpx Angelika Anna Szmytkiewicz | Wydział Oceanografii i Geografii

Angelika Anna Szmytkiewicz | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Angelika Anna Szmytkiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2017 roku

Angelika Anna Szmytkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie tempa sedymentacji współczesnych osadów dennych Zatoki Puckiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Szymon Uścinowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rudowski, prof. dr hab. Stanisław Jan Musielak

Dyplom nr 4188.


Gdańsk, 11 lipca 2017 r.