fbpx Joanna Fac | Wydział Oceanografii i Geografii

Joanna Fac | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Joanna Fac

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 1997 roku

Joanna Fac

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przemiany hydrograficzne na Żuławach Elbląskich w okresie gospodarczej aktywności człowieka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Drwal

Recenzenci: prof. dr hab. Akfred Kaniecki, dr hab. Władysław Lange, prof. UG

Dyplom nr 1628.


Gdańsk, 23 czerwca 1997 r.