fbpx Alicja Bonk | Wydział Oceanografii i Geografii

Alicja Bonk | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Alicja Bonk

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 stycznia 2017 roku

magister geografii

Alicja Bonk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osady warwowe Jeziora Żabińskiego (północno-wschodnia Polska): studium procesów, chronologia osadów i potencjał do rekonstrukcji paleośrodowiskowych  za okres ostatniego tysiąclecia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wojciech Tylman, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM

Dyplom nr 4123.


Gdańsk, 19 stycznia 2017 r.