fbpx Michał Edward Skóra | Wydział Oceanografii i Geografii

Michał Edward Skóra | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Michał Edward Skóra

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 marca 2016 roku

Michał Edward Skóra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Różnorodność gatunkowa ichtiofauny w ujściowym odcinku Redy”

„Ichthyofauna species diversity in the mouthly stretch of the Reda River”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Ryszard Walenty Bartel

Recenzenci: prof. dr hab. inż.Tomasz Franciszek Heese, prof. ZUT, dr hab. inż. Katarzyna Ewa Stepanowska

Dyplom nr 4012.


Gdańsk, 15 marca 2016 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie36.54 KB