fbpx Monika Woźniak | Wydział Oceanografii i Geografii

Monika Woźniak | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Monika Woźniak

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2015 roku

Monika Woźniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja grup organizmów dominujących w zakwitach fitoplanktonu w wodach Morza Bałtyckiego metodami niekontaktowymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Szczepan Krężel

Promotor pomocniczy: dr hab. Mirosław Jan Darecki
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Antoni Ficek, prof. IO PAN, dr hab. inż. Mirosława Małgorzata Ostrowska

Dyplom nr 3914.


Gdańsk, 18 czerwca 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstrakt Monika Woźniak60.04 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie375.03 KB