fbpx Tadeusz Franciszek Bocheński | Wydział Oceanografii i Geografii

Tadeusz Franciszek Bocheński | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Tadeusz Franciszek Bocheński

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 stycznia 2015 roku

Tadeusz Franciszek Bocheński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Tadeusz Palmowski

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Marian Koziarski, prof. dr hab. Zdzisław Kordel

Dyplom nr 3864.


Gdańsk, 21 stycznia 2015 r.