fbpx Ilona Barbara Złoch | Wydział Oceanografii i Geografii

Ilona Barbara Złoch | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Ilona Barbara Złoch

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lutego 2012 roku

Ilona Barbara Złoch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ toksycznych zakwitów Nodularia spumigena na biologię babki byczej (Neogobius melanostomus)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mariusz Remigiusz Sapota

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, prof. dr hab. Marcin Pliński

Dyplom nr 3473.


Gdańsk, 20 lutego 2012 r.