Samorząd Studentów | Wydział Oceanografii i Geografii

Rada Samorządu Studentów WOiG

wtorek, 17 stycznia 2017 roku, 11:46

Skład Rady Samorządu Studentów Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail: rsswoig@ug.edu.pl

 

Przewodniczący - Joanna Pytel (pytel_joanna@wp.pl)
Zastępca przewodniczącego - Aleksandra Dzendrowska (aleksandra.dzendrowska@wp.pl)
Sekretarz - Zuzanna Chabielska (zuzanna.chabielska@gmail.com)


Pozostali członkowie:
Ewa Zabówka (ewa.zabowka@gmail.com)
Krystian Siekierski (skierski.krystian@gmail.com)
Krzysztof Szuper (kris19943@gmail.com)