Prezentacja Środowiskowych Studiów Doktoranckich | Wydział Oceanografii i Geografii

Środowiskowe Studia Doktoranckie

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 lipca 2015 roku, 9:59

 

ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE na Wydziale Oceanografii i Geografii UG

unikatowe - morskie - interdyscyplinarne

Środowiskowe Studia Doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra lub równorzędny. Dokumenty należy składać do Komisji Rekrutacyjnej w terminie od 1 do 25 września 2015 na adres: Dziekanat Wydziału Oceanografii i Geografii (pokój 205), Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia.

Środowiskowe Studia Doktoranckie
to wspólna inicjatywa:
- Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
- Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk,
- Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk,
- Morskiego Instytutu Rybackiego,
- Akademii Marynarki Wojennej.

Doktoranci prowadzą badania naukowe i przygotowują rozprawy doktorskie z następujących dziedzin:
  Nauk o Ziemi w zakresie:
  Oceanologii
  Geografii
 
Nauk Technicznych w zakresie:
  Budownictwa
  Geodezji i kartografii

Nasi doktoranci:
- uczestniczą w wykładach z nauk matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych,
- doskonalą znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa specjalistycznego,
- uczestniczą w stażach zagranicznych i krajowych,
- mogą otrzymać stypendia socjalne i specjalne,
- najlepsi uczestnicy studiów stacjonarnych mają prawo do stypendium naukowego.