Prezentacja Środowiskowych Studiów Doktoranckich | Wydział Oceanografii i Geografii

Środowiskowe Studia Doktoranckie

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 lutego 2019 roku, 8:37

 

ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE na Wydziale Oceanografii i Geografii UG

unikatowe - morskie - interdyscyplinarne

Środowiskowe Studia Doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Środowiskowe Studia Doktoranckie
to wspólna inicjatywa:
- Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
- Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk,
- Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk,
- Morskiego Instytutu Rybackiego,
- Akademii Marynarki Wojennej.

Doktoranci prowadzą badania naukowe i przygotowują rozprawy doktorskie z następujących dziedzin:
  Nauk o Ziemi w zakresie:
  Oceanologii
  Geografii
 
Nauk Technicznych w zakresie:
  Budownictwa
  Geodezji i kartografii

Nasi doktoranci:
- uczestniczą w wykładach z nauk matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych,
- doskonalą znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa specjalistycznego,
- uczestniczą w stażach zagranicznych i krajowych,
- mogą otrzymać stypendia socjalne i specjalne,
- najlepsi uczestnicy studiów stacjonarnych mają prawo do stypendium naukowego.