fbpx Strony jednostek | Wydział Oceanografii i Geografii

Strony jednostek | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Strony jednostek

Autor: 
Michal W.
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 maja 2019 roku, 9:46

Centrum GIS (www)


Instytut Oceanografii (www)
Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich (www)
Pracownia Ichtiologii (www)
Stacja Morska Hel (www)


Instytut Geografii (www)
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej (www)
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska (www)
Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego (www)
Katedra Gospodarki Przestrzennej (www)
Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu (www)
Katedra Hydrologii (www)
Katedra Limnologii (www)
Katedra Meteorologii i Klimatologii (www)

Redakcja Czasopisma "Oceanological and Hydrobiological Studies" (www)