Strony jednostek | Wydział Oceanografii i Geografii

Strony jednostek

Autor: 
Michal W.
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 maja 2015 roku, 10:12

Centrum GIS (www)


Instytut Oceanografii (www)
Pracownia Ekologii Biochemicznej Mikroorganizmów (www)
Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich (www)
Pracownia Ichtiologii (www)
Stacja Morska Hel (www)


Instytut Geografii (www)
Katedra Geografii Ekonomicznej (www)
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska (www)
Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego (www)
Katedra Gospodarki Przestrzennej (www)
Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu (www)
Katedra Hydrologii (www)
Katedra Limnologii (www)
Katedra Meteorologii i Klimatologii (www)
Pracownia Dydaktyki Geografii (www)
Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej (www)

Redakcja Czasopisma "Oceanological and Hydrobiological Studies" (www)