Ogłoszenia i komunikaty | Wydział Oceanografii i Geografii

Wnioski o dostęp do Panelu Nauczyciela

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 czerwca 2018 roku, 8:05

Wniosek o nadanie uprawnień do Panelu Nauczyciela (czyli m.in. dostęp do list studentów i protokołów elektronicznych) powinny złożyć osoby, którym dostęp wygasł lub, które będą prowadziły zajęcia po raz pierwszy, w tym osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne i doktoranci.

Wniosek po wypełnieniu i podpisaniu przez bezpośredniego przełożonego oraz w przypadku Pracowników Instytutu Oceanografii również przez Dyrektora Instytutu, należy złożyć w Dziekanacie, skąd po podpisaniu go przez Dziekana zostanie przesłany do Pełnomocnika ds.Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych, do Rektoratu.

Nadanie uprawnień osobom po raz pierwszy występującym z wnioskiem, wiąże się z odbyciem e-learningowego kursu dotyczącego ochrony danych osobowych dostępnego na stronie: https://pe.ug.edu.pl.

Wszelkich informacji w sprawie uprawnień i szkolenia udziela Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pani Alicja Pyskło i Pani Martyna Zieleniewicz (tel. wew. 24 59, adres e-mail: poin@ug.edu.pl).

ZałącznikWielkość
Plik wniosek26.35 KB
Plik oświadczenie20.95 KB

Projekty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców (dawne BW)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 marca 2019 roku, 11:05