Ogłoszenia i komunikaty | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Wnioski o dostęp do Panelu Nauczyciela

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 roku, 11:24

Wniosek o nadanie uprawnień do Panelu Nauczyciela (czyli m.in. dostęp do list studentów i protokołów elektronicznych) powinny złożyć osoby, którym dostęp wygasł lub, które będą prowadziły zajęcia po raz pierwszy, w tym osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne i doktoranci.

Wniosek po wypełnieniu i podpisaniu przez bezpośredniego przełożonego oraz w przypadku Pracowników Instytutu Oceanografii również przez Dyrektora Instytutu, należy złożyć w Dziekanacie w gdyni w pok. 205.

Nadanie uprawnień osobom po raz pierwszy występującym z wnioskiem, wiąże się z odbyciem e-learningowego kursu dotyczącego ochrony danych osobowych dostępnego na stronie: https://pe.ug.edu.pl.

Szkolenie zobowiązane są również odbyć osoby, które nie przeszły szkolenia po wejściu w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO.
 

ZałącznikWielkość
Plik oświadczenie21.07 KB
Plik wniosek24.36 KB

Projekty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców (dawne BW)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 marca 2019 roku, 11:05