Konkursy na wolne stanowiska pracy | Wydział Oceanografii i Geografii

konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (etat naukowo-dydaktyczny)

poniedziałek, 5 lutego 2018 roku, 10:47

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.