Szkoła letnia POLCA (Pollution in Coastal Areas)

W dniach 4-12 września 2022 r. w Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu odbyła się międzynarodowa szkoła letnia POLCA - POLlution in the Coastal Areas.

Szkoła została przygotowana i przeprowadzona przez pracowników Wydziału Oceanografii i Geografii w ramach projektu sfinansowanego z programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – SPINAKER. 26 studentów uniwersytetów z Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, Holandii, Malty, Niemiec i Włoch poznało przeszłość geologiczną oraz środowisko naturalne i antropogeniczne Bałtyku, wysłuchało wykładów na temat zanieczyszczeń chemicznych w strefie brzegowej i życia morskiego w Bałtyku południowym. 

W ramach ćwiczeń praktycznych w terenie oraz podczas rejsu statkiem badawczym Oceanograf studenci mieli możliwość zapoznania się z metodami pomiarowymi oraz najnowocześniejszą aparaturą pomiarowo-badawczą. Uczestnicy szkoły samodzielnie pobierali próby, które następnie analizowali pod kątem chemicznym i biologicznym w laboratoriach na statku i w Stacji Morskiej. Dwa dni zostały przeznaczone na pracę w grupach metodą Problem-based learning. Studenci pod opieką wykwalifikowanych tutorów z WOiG, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów oraz zajęć praktycznych, próbowali odpowiedzieć na pytanie o wielkość wpływu Wisły na ekosystem Zatoki Gdańskiej (“What is the impact of the Vistula River waters on the ecosystem of the Gulf of Gdańsk?”).  Studenci przedstawili wyniki swojej pracy w formie fascynujących prezentacji podczas mini-konferencji ostatniego dnia szkoły.  

Codziennie do dyspozycji studentów były gogle VR z wgranymi szkoleniami przygotowującymi do bezpiecznej pracy na statku badawczym Oceanograf. Szkolenia przygotowane techniką wirtualnej podróży 360° w innowacyjny i skuteczny sposób kształtują doświadczenie uczenia się w środowisku wirtualnym.

Nie samą nauką żyje student. Program szkoły zwierał również warsztaty integracyjne, w tym warsztaty taneczne (belgijka, bachata, rock-and-roll, a przede wszystkim POLKA) oraz wycieczkę z przewodnikiem do Słowińskiego Parku Narodowego. Studenci mieli okazję poznać polską kulturę i walory turystyczne polskiego wybrzeża, a tym samym Polskę jako kraj atrakcyjny przyrodniczo i historycznie.

Mamy nadzieję, że dzięki poszerzeniu oferty Wydziału o międzynarodową szkołę letnią, wzrośnie zainteresowanie ofertą kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego wśród zagranicznych studentów, a tym samym zwiększy się udział zagranicznych studentów w programach kształcenia w kolejnych latach.

Zatańczymy POLCĘ ponownie już w czerwcu 2023! 

Szczegóły dot. projektu pt. „Międzynarodowa Szkoła Letnia - Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej” (nr umowy - PPI/SPI/2020/1/00057/U/00001) oraz pierwszej edycji szkoły letniej POLCA - POLlution in the Coastal Areas na stronie https://polca.ug.edu.pl/.

Projekt pt. "Międzynarodowa Szkoła Letnia - Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej", na który Uniwersytet Gdański zdobył finansowanie jest realizowany w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Program jest finansowany z projektu pozakonkursowego nr POWR.03.03.00-00-PN16/18 pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kierownik Projektu – dr Ilona Kamińska

Koordynator szkoły letniej – dr Włodzimierz Golus

 

Tekst za: dr M. Malinowska, dr I. Kamińska

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. Wrzesień 2022 - 19:16; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: wtorek, 27. Wrzesień 2022 - 12:40; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka