fbpx List Dziekana do Społeczności Wydziału Oceanografii i Geografii UG | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

List Dziekana do Społeczności Wydziału Oceanografii i Geografii UG

List Dziekana do Społeczności Wydziału Oceanografii i Geografii UG

Szanowni Państwo
Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
 

Inaugurujemy dzisiaj nowy rok akademicki – 2020/2021. Rozpoczynamy go inaczej niż w latach poprzednich. Nie spotykamy się na wydziałowej uroczystości z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Niech ten list będzie sposobnością przekazania Państwu pozdrowień i życzeń na nadchodzące dni kolejnego roku akademickiego.

Taki dzień skłania z jednej strony do podsumowania roku akademickiego, który minął, z drugiej zaś do snucia planów na to, co przed nami. Stanowi znakomitą okazję do refleksji nad obecną kondycją naszego Wydziału oraz stojącymi przed nami wyzwaniami współczesnego świata w zakresie nauki i edukacji.

Miniony rok akademicki należy uznać za zdecydowanie pomyślny. Obfitował bowiem w sukcesy naukowe, dydaktyczne i organizacyjne naszych Pracowników, Doktorantów i Studentów. A to właśnie suma indywidualnych sukcesów przekłada się na sukces Wydziału, a w konsekwencji również sukces Uczelni.

IN MARI VIA TUA ( w morzu Twoja droga) – to sentencja przyświecająca działalności Uniwersytetu Gdańskiego. Nasz Wydział w najpełniejszy sposób tę misję realizuje. Nasi Pracownicy są ekspertami wielu krajowych i międzynarodowych organizacji zawiązanych z badaniami mórz i oceanów. Również nasi Absolwenci w znacznej części zasilają właśnie ten obszar działalności naukowej i gospodarczej.

W sposób szczególny chciałbym się zwrócić do Studentów I roku studiów wszystkich kierunków prowadzonych przez nasz Wydział. W tym roku nasza Społeczność powiększyła się o Studentów Hydrografii morskiej – nowego kierunku studiów realizowanego wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.

Rozpoczynają Państwo dzisiaj jeden z najpiękniejszych, a nie wahałbym się powiedzieć, że najpiękniejszy okres swojego życia - przygodę ze studiowaniem. Już dorośli, a jeszcze mogący pozwolić sobie na pewną beztroskę otrzymujecie możliwość potężnej inwestycji w siebie, w swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Wykorzystajcie tę szansę!

Gratuluję wszystkim Państwu wyboru studiów na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała naszemu Wydziałowi ocenę wyróżniającą. Znaczy to tyle, że prowadzone przez nas studia są na najwyższym poziomie krajowym.

Życzę Państwu, aby wybrane przez Was studia spełniły Wasze oczekiwania, a czas studiowania był dla Was nigdy niezapomnianym, pięknym przeżyciem.

Wydział to Ludzie, którzy go tworzą: Pracownicy, Doktoranci i Studenci. Rozpoczynając nowy rok akademicki chciałbym po raz kolejny zwrócić się do całej Społeczności akademickiej naszego Wydziału. Przede wszystkim bardzo dziękuję za miniony rok wytężonej pracy i bardzo proszę o następny. Życzę Państwu satysfakcji i spełnienia zawodowego oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Szanowni Państwo,
W ostatnich dniach Uniwersytet Gdański znalazł się w sytuacji szczególnej, wywołanej czynnikami wewnętrznymi. Wierzę, że te wydarzenia zmobilizują naszą społeczność  do jeszcze większej integracji w celu budowania godności naszej Alma Mater i godności stanu akademickiego.

Niech ten nowy rok akademicki będzie dobry, owocny i szczęśliwy.

Quod felix faustum fortunatumque sit

Rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ogłaszam za otwarty.

 

Dziekan
/-/
dr hab. Waldemar Surosz
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kamila Mędrzycka
Treść wprowadzona przez: Kamila Mędrzycka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 października 2020 roku, 10:32