fbpx Wydział w projekcie ProUG - Nowe informacje! | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Wydział w projekcie ProUG - Nowe informacje!

Wydział w projekcie ProUG - Nowe informacje!

Wydział Oceanografii i Geografii UG uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

Rekrutacja 2019

Nowości w programach studiów na kierunkach dofinansowanych w ramach projektu „ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (EFS POWER)

Co zyskają studenci?

 • rozwiną kompetencje zawodowe, miękkie i językowe

 • poznają najnowsze trendy w prowadzonych badaniach w swojej dziedzinie

 • doświadczą innowacyjnych metod nauczania

 • przećwiczą rozwiązywanie Case Studies w interdyscyplinarnych grupach

 • odbędą płatne staże zawodowe

Oferta dla studentów kierunku Oceanografia: studia licencjackie (cykl kształcenia 2019-2022) oraz uzupełniające studia magisterskie MSU (cykl kształcenia 2019-2021)

 • Nowe przedmioty obowiązkowe, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne realizowane w pełnym wymiarze na nowoczesnym statku naukowo-badawczym r/v Oceanograf:
  •  „Podstawy interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego” w wymiarze 20 godzin, zaplanowane na 4 semestr studiów licencjackich,
  • „Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego” w wymiarze 20 godzin, zaplanowane już na I roku studiów magisterskich (2 semestr).

Ww. przedmioty realizowane będą w oparciu o specjalnie przygotowane skrypty dla studentów, które pozwolą na skuteczną naukę oraz sprawny przebieg projektów badawczych realizowanych na statku.Dodatkowo każdy student uczestniczący w tych zajęciach przejdzie również certyfikowane przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR). Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne dla studentów i zostanie sfinansowane z projektu!

 • Nowy przedmiot obowiązkowy w języku angielskim wspólny dla licencjatu oraz MSU „Recent findings in ocean research” w wymiarze 30 godzin. Ten wykład konwersatoryjny prowadzony będzie przez wykładowców z zagranicy! Dzięki kontaktowi z najlepszymi oceanografami na świecie  studenci poznają najnowsze trendy w badaniach oceanów, co pomoże zaplanować ich ścieżki kariery zawodowej. Pierwsze zajęcia już w semestrze letnim 2019/2020!
 • Nowy przedmiot „do wyboru”, pn. „Innowacje w oceanografii – spojrzenie w przyszłość”, to wykład konwersatoryjny w wymiarze 20 godzin, również wspólny dla studiów I i II stopnia. Do poprowadzenia tego wykładu zaproszeni zostaną praktycy i przedstawiciele pracodawców. Zachęcamy do wybrania spotkań w ramach tych zajęć – będzie to unikalna możliwość spotkania z oceanografami pracującymi w zawodzie w kraju! Pierwsze zajęcia już w semestrze letnim 2019/2020! 
 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych interdyscyplinarnych warsztatach/zadaniach praktycznych opartych na technikach Case Study Solving. Warsztaty powadzone będą w oparciu o 18 Case Studies bazujących na rzeczywistych przypadkach przez pracodawców oraz pracowników naukowych Wydziału. Studenci Oceanografii rozwiązujący Case Studies wraz ze studentami Gospodarki przestrzennej będą objęci superwizją przez prowadzących.
 • Płatne staże zawodowe – 20 studentów studiów licencjackich weźmie udział w stażach i otrzyma stypendium, zwrot za dojazdy, dofinansowanie do zakwaterowania i ubezpieczenie na czas stażu.

Oferta dla studentów kierunku Gospodarka przestrzenna: studia licencjackie (cykl kształcenia 2019-2022) oraz uzupełniające studia magisterskie MSU (cykl kształcenia 2019-2021)

 • Nowy przedmiot obowiązkowy w języku angielskim wspólny dla licencjatu oraz MSU „Recent findings in urban socio-economic development” w wymiarze 30 godzin. Ten wykład konwersatoryjny prowadzony będzie przez wykładowców z zagranicy! Dzięki kontaktowi z najlepszymi specjalistami z dziedziny zarządzania przestrzenią na świecie studenci poznają najnowsze trendy co pomoże zaplanować ich ścieżki kariery zawodowej. Pierwsze zajęcia już w semestrze letnim 2019/2020!
 • Nowy przedmiot „do wyboru”, pn. „Innowacyjna gospodarka przestrzenna – spojrzenie w przyszłość”, to wykład konwersatoryjny w wymiarze 20 godzin, również wspólny dla studiów I i II stopnia. Do poprowadzenia tego wykładu zaproszeni zostaną praktycy i przedstawiciele pracodawców. Zachęcamy do wybrania spotkań w ramach tych zajęć – będzie to unikalna możliwość spotkania z planistami, menedżerami i specjalistami pracującymi w zawodzie w kraju! Pierwsze zajęcia już w semestrze letnim 2019/2020!
 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych interdyscyplinarnych warsztatach/zadaniach praktycznych opartych na technikach Case Study Solving. Warsztaty powadzone będą w oparciu o 18 Case Studies bazujących na rzeczywistych przypadkach przez pracodawców oraz pracowników naukowych Wydziału. Studenci Gospodarki przestrzennej rozwiązujący Case Studies wraz ze studentami Oceanografii będą objęci superwizją przez prowadzących.
 • Płatne staże zawodowe – 30 studentów studiów licencjackich weźmie udział w stażach i otrzyma stypendium, zwrot za dojazdy, dofinansowanie do zakwaterowania i ubezpieczenie na czas stażu.

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z ogólną informacją na temat Projektu.

ue

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Arkadiusz Smykowski
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 maja 2020 roku, 15:12