Konferencja | Wydział Oceanografii i Geografii

Konferencja

Zapraszamy dydaktyków Wydziału

Serdecznie zapraszamy na 6. Ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM na Uniwersytecie Gdańskim, 26-27 czerwca 2018 r.

Ideatorium co roku przez dwa dni staje się przestrzenią dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. To miejsce spotkań nauczycieli akademickich (także doktorantów) z całej Polski.

W programie 2 wykłady, wystąpienia ideatoryjne uczestników, sesja plakatowa, debata, warsztaty (7 fantastycznych tematów!) oraz wyjątkowy wieczór integracyjny z niespodziankami sprzyjający nieformalnej wymianie myśli i nawiązywaniu kontaktów.

Program Konferencji: www.ideatorium.ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 maja 2018 roku, 9:47