Kategoria A dla Wydziału | Wydział Oceanografii i Geografii

Kategoria A dla Wydziału

slider parametryzacja

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i przyznał kategorię naukową A dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Gratulujemy wszystkim pracownikom Wydziału i dziękujemy za ich wkład w doskonałość naukową!

Komunikat ze strony MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 października 2017 roku, 10:33