RELACJA Z XIV BFN | Wydział Oceanografii i Geografii

RELACJA Z XIV BFN

SLIDER BFN

„O przyrodzie wiedzę chłoń – doświadczaj, poznawaj oraz chroń!” Seria imprez popularno-naukowych BFN 2017 na Wydziale Oceanografii i Geografii UG.

W tym roku Bałtycki Festiwal Nauki na Wydziale Oceanografii i Geografii był wyjątkowy! Odbył się piknik naukowy, wykłady i warsztaty.

W dniu 27 maja, w sobotę, na terenie uniwersyteckiego Kampusu Gdynia, w sali ekspozycyjnej oraz na parkingu za budynkiem głównym odbył się Piknik Naukowy! Zaprezentowały się imprezy z zakresu biologii, ekologii, geologii, fizyki i chemii morza, ochrony środowiska morskiego, zagospodarowania przestrzennego i biochemii morskiej: „Niezwykłe i nieznane ryby z Zatoki Gdańskiej”, „Raz na wodzie, raz pod wodą”, „Gaz z łupków (prawie) bez tajemnic”, „Morze plastiku”, „Tajemniczy świat minerałów”, „Miasto w Twoich rękach” i „Leki z morskiej apteki”.

Podczas Pikniku Naukowego w Gdyni w sali ekspozycyjnej można było oglądać również wystawę prac Pani Natalii Uryniuk w ramach projektu BALTICARIUM. Jest to innowacyjny projekt dla dzieci i dorosłych popularyzujący świat Bałtyku. Projekt ten został nagrodzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stypendium „Młoda Polska” 2016, przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury. https://www.balticarium.com/

Z kolei w dniach 26-27 maja w Gdańsku na uniwersyteckim Kampusie – Oliwa, przy ul.  ul. Bażyńskiego 4 w bud. WNS i IG, odbyły się warsztaty terenowe i laboratoryjne, pt. „Geo-marsz w poszukiwaniu czystej wody”.

W dniach 24-26 maja w naszej Stacji Limnologicznej w Borucinie odbył się cykl wykładów i warsztatów terenowych i laboratoryjnych pod hasłem: „Niezwykłe właściwości zwykłej wody - Młodzi Badacze ratują jeziora”. Natomiast 27 maja w Helskim fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii im. Profesora Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego powodzeniem cieszyła się impreza plenerowa pn. „Praktyczne metody ochrony zwierząt Morza Bałtyckiego przed antropopresją”.

Bałtycki Festiwal Nauki na Wydziale Oceanografii i Geografii dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl
Nazwa zadania: „O przyrodzie wiedzę chłoń – doświadczaj, poznawaj oraz chroń!” Seria imprez popularno-naukowych BFN 2017 na Wydziale Oceanografii i Geografii UG.
Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 59 027,00
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): 25 000,00

logo wfos

Zdjęcia, Mateusz Ochocki / KFP
fotografiafotografiaffffffffffffffffffffffffffff
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 czerwca 2017 roku, 9:28