fbpx Zaproszenie do udziału w szkoleniach w ramach projektu SEAPLANSPACE | Wydział Oceanografii i Geografii

Zaproszenie do udziału w szkoleniach w ramach projektu SEAPLANSPACE | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Zaproszenie do udziału w szkoleniach w ramach projektu SEAPLANSPACE

Uwaga absolwenci Wydziału Oceanografii i Geografii oraz studenci II i III roku studiów I stopnia kierunków Oceanografia, Geologia, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, Geografia i gospodarka przestrzenna oraz studiów II stopnia kierunku Oceanografia –

Zaproszenie do udziału w szkoleniach w ramach projektu SEAPLANSPACE

Szanowni Państwo,

W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego – Lidera projektu SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance realizowanego w ramach Programu Interreg South Baltic 2014-2020 (STHB.04.01.00-22-0111/17-00) zapraszamy na szkolenia osoby zainteresowane pozyskaniem lub poszerzeniem praktycznej wiedzy w zakresie instrumentów morskiego planowania przestrzennego na rzecz  zrównoważonego zarządzania morzem. Szkolenia mają istotne znaczenie w związku z wdrożeniem Planów Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Zaproszenie skierowane jest w szczególności do osób zatrudnionych w administracji, w tym w administracji morskiej, samorządzie terytorialnym, sektorze prywatnym, oraz do studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych pozyskaniem zupełnie nowych kompetencji w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem.

Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów obejmujących zagadnienia praktyczne (studium przypadku). Wykładowcami będą polscy i zagraniczni eksperci. W przypadku zajęć prowadzonych w języku angielskim zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.

Zajęcia realizowane będą w Trójmieście i zgodnie z zapotrzebowaniem w  Szczecinie, w wymiarze 80 godzin szkoleniowych, w okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Miejscem realizacji zajęć z ekspertami zagranicznymi będzie Gdańsk.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia uczestnictwa w projekcie SEAPLANSPACE, jak również Ramowy Program Szkoleń znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie SEAPLANSPACE oraz na stronie internetowej https://seaplanspace.ug.edu.pl/.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Projektu SEAPLANSPACE, pokój 2080 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, tel. +48 58 523 2812, e-mail:  seaplanspace@ug.edu.pl.

Kontakt w sprawie rekrutacji na szkolenia: Instytut Oceanografii UG pok. nr 227 (sekretariat) od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00, tel. +4858 5236693; e mail: seaplanspace@ug.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Projektu SEAPLANSPACE

Istnieje możliwość dostarczenia (najlepiej po uprzednim kontakcie telefonicznym na nr tel. 58 523 66 93) dokumentów rekrutacyjnych do Instytutu Oceanografii UG pok. nr 227 (sekretariat) od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00.

banner

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin rekrutacji357.51 KB
Plik Deklaracja uczestnictwa w projekcie899.31 KB
banner
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 kwietnia 2019 roku, 12:20