fbpx nauka | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Pani Profesor dr hab. Anna Szaniawska - kierownik Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii UG została Laureatem Medalu im. Profesora Kazimierza Demela.

Medal imienia Profesora Kazimierza Demela jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w badaniach oraz w popularyzacji wiedzy o morzu w dziedzinach: biologii, ekologii i rybactwa. 

W dniach 16-19 września 2014 roku w trakcie X Zjazdu Geomorfologów Polskich w Toruniu prezesem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich na kadencję 2014-2017 wybrany został prof. UG dr hab. Wojciech Tylmann z Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego

W dniu 25 września 2014 r. w trakcie 50 Kongresu ISOCARP w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni odbyło się uroczyste wręczenie nagród dorocznego konkursu o nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich za najlepsze magisterskie prace dyplomowe z urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2013 roku.