fbpx nauka | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Pracownia Dydaktyki Geografii Instytutu Geografii zaprasza na warsztaty dla studentów, nauczycieli, doktorantów, pracowników naukowych organizowane w ramach programu Akademickie Centrum Kreatywności.

Spotania odbędą się w Instytucie Geografii, w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w dniach: 16 kwietnia br, 23 kwietnia br. oraz 7 maja br.

Wiecej informacji, w załączniku.

Miło nam poinformować, że prof. UG, dr hab. Wojciech Tylmann z Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii został powołany w skład Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem "Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery" (IGBP Global Change).

Serdecznie gratulujemy!

logo kge ug

Katedra Geografii Ekonomicznej Instytutu Gegorafii serdecznie zaprasza na cykl seminariów naukowych organizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 w ramach Centrum RECOURSE.

Najbliższe seminarium odbędzie się 8 lipca br. Dr Tamar Arieli z el Hai Academic College/Interdisciplinary Center of Herzelyia, Izrael wygłosi referat zatytułowany "Dilemmas of Securitization and Borders: Reflecting on 20 Years of Israel-Jordan Peace".

Szczegółowy program spotkań w załączniku.

Konsultacje społeczne w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” 

Po raz kolejny z Zakładu Badań Planktonu Morskiego IO UG wyruszyła ekipa naukowa na wody Oceanu Południowego. Pani dr Anna Panasiuk–Chodnicka oraz doktorant III roku ŚSD naszego wydziału mgr Bartek Jerzak są uczestnikami XXXIX Polskiej Wyprawy Antarktycznej, której punktem docelowym jest usytuowana na Wyspie Króla Jerzego (Archipelag Szetlandów Południowych) Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego.

Miło nam poinformować, że Pan Maciej Mańko, student I roku Oceanografii II stopnia, został laureatem konkursu SYNTHESYS Project.

Projekt zatytułowany "Review of genus Agalma (Physonectae: Siphonophora) with an emphasis on cormidial arrangements, colony level development and zooid morphometric variation within the geographical distribution ranges of each valid species", którego został Kierownikiem, będzie realizowany w Zakładzie Badań Planktonu Morskiego Instytutu Oceanografii we współpracy z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

Mgr inż. Szymon Talbierz - doktorant IV roku Środowiskowych Studiów Doktoranckich zdobył drugie miejsce w II edycji konkursu Impuls organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Mgr inż. Talbierz wykonuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Latały w Zakładzie Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Instytutu Oceanografii.

Gratulacje dla doktorantki IV roku Środowiskowych Studiów Doktoranckich mgr Marii Witt znalezienia się wśród stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Mgr Maria Witt wykonuje swoją pracę pod kierunkiem prof. UG, dr hab. inż. Elżbiety Niemirycz w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego.

Pani Profesor dr hab. Anna Szaniawska - kierownik Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii UG została Laureatem Medalu im. Profesora Kazimierza Demela.

Medal imienia Profesora Kazimierza Demela jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w badaniach oraz w popularyzacji wiedzy o morzu w dziedzinach: biologii, ekologii i rybactwa. 

W dniach 16-19 września 2014 roku w trakcie X Zjazdu Geomorfologów Polskich w Toruniu prezesem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich na kadencję 2014-2017 wybrany został prof. UG dr hab. Wojciech Tylmann z Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego