fbpx nauka | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

logo UE

Instytut Oceanografii jest partnerem w projekcie ALLIANCE finansowanym z programu INTERREG BSR. Projekt gromadzi partnerów z regionu Morza Bałtyckiego zajmujących się i zainteresowanych tzw. błękitną biotechnologią (blue biotechnology).

Projekt ALLIANCE łączy instytucje z 10 krajów europejskich: Niemiec, Szwecji, Finlandii, Estonii, Danii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

Więcej informacji w załączeniu.

cocoa logo

W dniach 29.02.-11.03.2015 r. studentki kierunku Oceanografia Natalia Kozak i Monika Lengier wezmą udział w rejsie badawczym na f/s Elizabeth Mann Borgese.

statek IOW

(źródło: http://www.io-warnemuende.de/)

recourse

Katedra Geografii Ekonomicznej Instytutu Geografii zaprasza na cykl seminariów naukowych organizowanych w semestrze letnim roku akademickeigo 2015/2016 w ramach Centrum  RECOURSE.

Seminaria rozpoczynają się o godz. 13.00, w sali B214 Instytutu Geografii, przy ul. Jana Bażyńskiego 4 w Gdańsku.

gromiec fotografia

Prof. Marek Gromiec, prowadzący na naszym Wydziale wykłady w ramach kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, został przyjęty w poczet członków Akademii Wybitnych Absolwentów Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska z ramienia Uniwersytetu w Teksasie. Uroczystość odbyła się w Austin - stolicy stanu Teksas, w Centrum  Etter-Harbin.

profesor Palmowski

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski został wybrany przez społeczność geografów polskich na członka Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2019.

Wojciech Tylmann

W dniu 17.04.2016 r. prof. UG, dr hab. Wojciech Tylmann z Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii na kadencję 2016-2020 został wybrany członkiem Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk.

profesor Fedorowicz

Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz został wybrany członkiem Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk na III kadencję.

Serdecznie gratulujemy!

 
Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz

Wykształcenie (tytuły naukowe): Mgr fizyki, specjalność fizyka doœwiadczalna, UG, 1977. Praca magisterska pt. Oznaczanie składu chemicznego osadów morskich i jeziornych. Promotor – prof. dr hab. Józef Heldt.

Zarzycki

Pracownik Wydziału Oceanografii i Geografii, dr Tomasz Zarzycki został powołany na członka Komitetu Doradczego Fundacji Ochrony Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Conservation Foundation - BSCF). Dr Zarzycki jest jedynym Polakiem wchodzącym w skład Komitetu.

Fundacja zajmuje się dofinansowywaniem projektów z zakresu ochrony środowiska morskiego Bałtyku. Projekty są wybierane zgodnie z głównymi priorytetami działań fundacji:

- wzmocnienie stabilności ekologicznej i potencjału odtworzeniowego środowiska morskiego,

Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Prorektor ds. Nauki oraz Pani prof. UG, dr hab. Elżbieta Niemirycz, Kierownik Pracowni Trwałych Zanieczyszczeń Organizmów Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii zostali powołani do reprezentowania polskiego środowiska naukowego w pracach grupy mentorów (tzw. wise men/women) sieci Baltic Sea Network.

Dr Dominka Saniewska z Pracowni Chemii Morza i Atmosfery, którą kieruje Pani prof. dr hab. Lucyna Falkowska znalazła się w gronie laureatów 23 edycji programu START FNP.

Serdecznie gratulujemy!

 

W programie START roczne stypendia otrzymują młodzi uczeni znajdujący się na początku kariery naukowej posiadający udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. W 2015 roku wyróżniono 130 badaczy spośród 1241 kandydatów. Zwycięzcy otrzymują od FNP roczne stypendium w wysokości 28 000 zł.