fbpx nauka | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

ncn

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Agnieszka Herman, prof. nadzw. z Zakładu Oceanografii Fizycznej została laureatką konkursu OPUS 16 Narodowego Centrum Nauki.Jej projekt pt. "Obserwacje i modelowanie interakcji lodu morskiego z warstwą graniczną atmosfery i oceanu" uzyskał finansowanie wysokości 850 609 zł. Serdecznie gratulujemy!

Informacje ze streszczenia projektu Pani profesor:

logo prezydenta

Z radością informujemy, że w dniu 17 kwietnia br. dwoje pracowników naszego Wydziału zatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim otrzymało tytuł profesora nauk i Ziemi. Są to:

  • Pani dr hab. Iwona Sagan z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii
  • Pan dr hab. Jarosław Tęgowski z Zakładu Geologii Morza Instytutu Oceanografii

Serdecznie gratulujmy!

scott

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu pt: ”Zagospodarowaniu terenów nadwiślańskich. Waterfronty miast Dolnej Wisły”,będącego jednym z efektów projektu Narodowego Centrum Nauki i  Horyzontu 2020 POLONEZ  1 „Poza debatą centrum/peryferie: Nowe państwa członkowskie w konstrukcji UE”, który jednostka realizowała w latach 2017-2018.

interreg

Kolejny projekt w ramach Programu Interreg – Region Morza Bałtyckiego realizowany przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

ncn logo

Zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin NCN ostatnią listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe, wśród laureatów znalazła się kolejna pracownica Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego: dr Agata Błaszczyk za projekt pt.: „Badania nad mechanizmem przeciwgrzybiczego działania związków produkowanych przez cyjanobakterie bałtyckie - poszukiwa

miniatura

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu NCN MIANIATURA 2 ogłoszonych 15 marca 2019 jest pracownica Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, dr Anna Justyna Lizińska.

logo polska cyfrowa

Projekt „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Projekt  „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” polega na utworzeniu Elektronicznego Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl, tj. systemu informatycznego zapewniającego zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii. 

logo wydziału

W dniu 30 listopada 2018 r. Auditorium oceanographorum budynku Instytutu Oceanografii UG w Gdyni, odbyło się XVII Sympozjum Młodych Oceanografów.

Serdecznie gratulujemy laureatom:

pnfnrn

Projekt „Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. Studium porównawcze Berlina i Hamburga” ma na celu określenie charakteru obecności i aktywności społecznej polskich imigrantów w przestrzeni miejskiej oraz porównanie zachowań społecznych i form uczestnictwa w życiu publicznym Polaków zamieszkujących w Berlinie i Hamburgu.

ncn

Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny rozstrzygnęło konkurs PRELUDIUM. W ramach konkursu finansowanie projektu otrzymał mgr Maciej Mańko z Wydziału Oceanografii i Geografii z Zakładu Badań Planktonu Morskiego.

Tytuł projektu „Ewolucja nowego stadium w cyklu życia rurkopławów z podrzędu Calycophorae (Cnidaria): zintegrowane podejście ekologii i ewolucyjnej biologii rozwoju”, kwota finansowana 210 000,00 zł.