fbpx nauka | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w piątek 17 stycznia 2020 roku o godzinie 12.00  w Auditorium oceanographorum w Instytucie Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego przy

al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgr. Krzysztofa Lewandowskiego   

na temat:

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w piątek 17 stycznia 2020 roku o godzinie 9.00  w Auditorium oceanographorum w Instytucie Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego przy

al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgr. Łukasza Janowskiego    

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

Pan dr Jakub Szlachetko z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii otrzymał stypendiam Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Serdecznie gratulujemy!

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

W dniach 17-18 października 2019 r. w hotelu Mercure w Gdyni odbyła się Konferencja Producentów Ryb Łososiowatych połączona z Technologicznymi Targami Akwakultury (http://www.targi.sprl.pl/pl/).

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

W dniach 7-10 października br. odbyła się w Berlinie konferencja Aquaculture Europe 2019, pod tytułem „Our Future – growing from water”.

ncn logo

W dniu 18 listopada 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXIII konkursu na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański otrzymał finansowanie 4 projektów. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla Wydziału to 2 987 144 zł.

W ramach konkursu OPUS 17 finansowanie projektów otrzymały:

foto projekt

W imieniu zespołu badawczego realizującego międzynarodowy projekt badawczy pt."Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. Studium porównawcze Berlina i Hamburga" serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe podsumowujące projekt oraz na wystawę fotograficzną, dokumentującą formy aktywności społecznej i gospodarczej polskich migrantek i migrantów w Berlinie i Hamburgu. Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki oraz Dziekana WOiG.

kgrr

W dniu 30 października 2019 r. w Czersku odbył się ostatni etap pilotażowej edycji Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej.

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

ZakładGeografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii zaprasza na seminaria naukowe realizowane w ramach działalności Centrum RECOURSE.

W załączniku harmonogram seminariów, zaplanowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

logo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Z radością informujemy, że postanowieniem z dnia 1 października 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda, nadał dr. hab. Wojciechowi Tylmannowi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Serdecznie gratulujemy!