fbpx nauka | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Anita Lewandowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii otrzymała dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany akademickiej (NAWA) na realizację projektu pt. „Oszacowanie potencjalnego wpływu na zdrowie człowieka cyjanobakterii i mikroalg oraz produkowanych przez nie toksyn w bioaerozolach strefy brzegowej morza: ocena porównawcza między Indiami a Polską

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki konkursu w Programie  im. Stanisława Ulama. Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych poprzez przyjazdy do Polski naukowców z zagranicy posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

logo WOIG miniaturka

Oferta stypendium dla Doktoranta w projekcie NCN (OPUS 16) "Obserwacje i modelowanie interakcji lodu morskiego z warstwą graniczną atmosfery i oceanu.

Wysokośc stypendium wynosi 4500 zł., a termin składania ofert upływa 21 września 2020 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w ogłoszeniu.

Zachęcamy do składania ofert!

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że

w dniu 10 lipca 2020 roku o godzinie 11.30

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Agnieszki Kąkol

 

pod tytułem:

 

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że

w dniu 10 lipca 2020 roku o godzinie 9.00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Ilony Kamińskiej

 

pod tytułem:

 

logo Wydziału Oceanografii i Geografii

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2020 roku o godzinie 11.00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Dagmary Wójcik-Fudalewskiej

 

pod tytułem:

 

Dr hab. Tomasz Michalski profesor Uniwersytetu Gdańskiego i dr Joanna Stępień z Instytutu Geografii koordynują realizowane wspólnie z Naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego badanie ankietowe dotyczące percepcji izolacji społecznej w trakcie trwania epidemii Covid-19.

Celem badania jest poznanie opinii na temat:

Dr hab. Tomasz Michalski profesor Uniwersytetu Gdańskiego i dr Joanna Stępień z Instytutu Geografii koordynują realizowane wspólnie z Naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego badanie ankietowe dotyczące percepcji izolacji społecznej w trakcie trwania epidemii Covid-19.

Celem badania jest poznanie opinii na temat:

logo projektu seaplanspace
W dniu 26 stycznia 2020 r. zakończyła się pierwsza edycja szkoleń w ramach realizowanego projektu SEAPLANSPACE Instrumenty morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanego w Uniwersytecie Gdańskim, współfinansowanego ze środków programu Interreg South Baltic 2014-2020.
 
logo Wydziału Oceanografii i Geografii

W dniach 2-6 marca 2020 roku, w Instytucie Oceanografii, odbyło się spotkania dwóch grup roboczych Międzynarodowej Rady Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), tj. Working Group on Ballast and Other Ship Vectors (WGBOSV) oraz Working Group on Introductions and Transfers of Marine Organisms (WGITMO).

Więcej informacji znjadą Państwo w załączeniu.