nauka | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Nauka

miniatura logo

Szanowni Państwo, 

W imieniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiamy, że w piątek dnia 28 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 
w Auditorium oceanographorum w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego przy 

al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Agnieszki Jędruch na temat:

"Accumulation of mercury in the macrozoobenthic fauna of the coastal zone of the Gulf of Gdańsk”

interreg

Projekt „AquaVIP – Platforma rozwoju kariery w akwakulturze w regionie Południowego Bałtyku” podejmuje aspekt budowania kariery w akwakulturze. Działania projektu obejmują rozpowszechnianie wizerunku nowoczesnej akwakultury jako dostępnego obecnie źródła produkcji białka, kreowania rynku zarówno dla produktów z hodowli, jak i nowoczesnych technologii oraz profesjonalnej edukacji w krajach regionu Południowego Bałtyku.

ncn

Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr Agnieszka Anna Jędruch, doktorantka z Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego została laureatką konkursu PRELUDIUM16 Narodowego Centrum Nauki.Jej projekt pt. "Transfer troficzny labilnej rtęci w organizmach bentosowych w ekosystemie morskim strefy umiarkowanej" uzyskał finansowanie wysokości 201 700 zł. Serdecznie gratulujemy!

Informacje ze streszczenia projektu:

ncn

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Agnieszka Herman, prof. nadzw. z Zakładu Oceanografii Fizycznej została laureatką konkursu OPUS 16 Narodowego Centrum Nauki.Jej projekt pt. "Obserwacje i modelowanie interakcji lodu morskiego z warstwą graniczną atmosfery i oceanu" uzyskał finansowanie wysokości 850 609 zł. Serdecznie gratulujemy!

Informacje ze streszczenia projektu Pani profesor:

logo prezydenta

Z radością informujemy, że w dniu 17 kwietnia br. dwoje pracowników naszego Wydziału zatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim otrzymało tytuł profesora nauk i Ziemi. Są to:

  • Pani dr hab. Iwona Sagan z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii
  • Pan dr hab. Jarosław Tęgowski z Zakładu Geologii Morza Instytutu Oceanografii

Serdecznie gratulujmy!

scott

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu pt: ”Zagospodarowaniu terenów nadwiślańskich. Waterfronty miast Dolnej Wisły”,będącego jednym z efektów projektu Narodowego Centrum Nauki i  Horyzontu 2020 POLONEZ  1 „Poza debatą centrum/peryferie: Nowe państwa członkowskie w konstrukcji UE”, który jednostka realizowała w latach 2017-2018.

interreg

Kolejny projekt w ramach Programu Interreg – Region Morza Bałtyckiego realizowany przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

ncn logo

Zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin NCN ostatnią listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe, wśród laureatów znalazła się kolejna pracownica Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego: dr Agata Błaszczyk za projekt pt.: „Badania nad mechanizmem przeciwgrzybiczego działania związków produkowanych przez cyjanobakterie bałtyckie - poszukiwa

miniatura

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu NCN MIANIATURA 2 ogłoszonych 15 marca 2019 jest pracownica Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, dr Anna Justyna Lizińska.

logo polska cyfrowa

Projekt „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Projekt  „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” polega na utworzeniu Elektronicznego Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl, tj. systemu informatycznego zapewniającego zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii. 

Strony

Subskrybuj RSS - nauka