fbpx Rada Programowa kierunku studiów Gospodarka przestrzenna | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Gospodarka przestrzenna

Skład Rady Programowej kierunku studiów Gospodarka przestrzenna

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 lutego 2020 roku, 12:38

Zgodnie z zarządzeniem nr 7/DzOiG/19 Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka przestrzenna, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Gospodarka przestrzenna:

 1. dr Grażyna Chaberek – przewodniczący,
 2. dr hab. Mariusz Czepczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii,
 3. dr hab. Jarosław Czochański, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska Instytutu Geografii,
 4. dr hab. Tomasz Michalski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii,
 5. dr Barbara Korwel-Lejkowska – Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska Instytutu Geografii,
 6. dr Magdalena Szmytkowska – Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii,
 7. dr inż. Grzegorz Masik – Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii,
 8. dr Maciej Tarkowski – Zakład Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii,
 9. mgr Mateusz Urban – przedstawiciel interesariuszy,
 10. Patryk Mrozek – przedstawiciel samorządu studentów oraz przedstawiciel studentów kierunku Gospodarka przestrzenna,
 11. mgr Krystian Puzdrakiewicz – przedstawiciel absolwentów kierunku Gospodarka przestrzenna.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani mgr Karina Szałucka z Biura Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii.