fbpx Rada Programowa kierunku studiów Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

Skład Rady Programowej kierunku studiów Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 października 2020 roku, 9:14

Zgodnie z zarządzeniem nr 21/DzOiG/20 Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów (po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia),
 • co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS:

 1. dr Grażyna Chaberek – Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii ds. Rozwoju, przewodnicząca;
 2. dr hab. Mariusz Czepczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii;
 3. dr hab. Tomasz Michalski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii;
 4. dr hab. Paweł Wiśniewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Badań Krajobrazu
  i Kształtowania Środowiska Instytutu Geografii;
 5. dr Barbara Korwel-Lejkowska – Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska Instytutu Geografii;
 6. dr Magdalena Szmytkowska – Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii;
 7. dr inż. Grzegorz Masik – Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii;
 8. dr Maciej Tarkowski – Zakład Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii;
 9. mgr Mateusz Urban – przedstawiciel interesariuszy;
 10. mgr Monika Wielgórska – przedstawiciel absolwentów kierunku Geografia;
 11. Patryk Mrozek – przedstawiciel samorządu studentów i studentów kierunku Geografia.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani Martyna Kardaś z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.