fbpx Gospodarka przestrzenna, studia II stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Gospodarka przestrzenna, studia II stopnia

Gospodarka przestrzenna, studia II stopnia

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 czerwca 2021 roku, 17:16

Studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności eksperckie z zakresu znajomości środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią, planowania przestrzennego i realizacji, zakładanych przez władze różnego szczebla, polityk społecznych i środowiskowych. Studia odbywa się w ramach jednej z dwóch specjalności: Zarzadzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej lub rozwój regionalny i lokalny. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, której trzon tworzy 15 samodzielnych pracowników naukowych. System pracy ze studentem na seminariach magisterskich opiera się na zindywidualizowanym a nawet spersonalizowanym podejściu, bazującym na zainteresowaniach i mocnych stronach studenta.

kliknij: REKRUTACJA 2021/2022

sprawdź: PROGRAM STUDIÓW

 

ATUTY KIERUNKU

  • międzynarodowe seminaria naukowe

  • praca w interdyscyplinarnych zespołach z aktualnymi Case Studies

  • zajęcia z pracodawcami

  • praktyki zawodowe

go logo
gp w terenie 2

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  • biura i przedsiębiorstwa projektowe przygotowujące opracowania i dokumenty planistyczne

  • jednostki administracji samorządowej i rządowej

  • agencje rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego

  • przedsiębiorstwa konsultingowe i doradcze

  • instytucje Unii Europejskiej zajmujące się problemami gospodarki przestrzennej

  • agencje nieruchomości i przedsiębiorstwa deweloperskie

gp w terenie 3 GP w terenie