fbpx Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 czerwca 2019 roku, 12:20

Studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią oraz umiejętności planowania i posługiwania się nowoczesnymi technikami wizualizacji.Opierają się na zajęciach stacjonarnych, prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach komputerowych. Program studiów I stopnia obejmuje ponadto 90 godzin zajęć praktycznych w terenie.

REKRUTACJA na studia stacjonarne 2019/2020

REKRUTACJA na studia niestacjonarne 2019/2020

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Specjalna oferta dla studentów kierunku Gospodarka przestrzenna: stacjonarne studia licencjackie (cykl kształcenia 2019-2022) finansowana z projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” - link dla kandydatów

 • Nowy przedmiot obowiązkowy w języku angielskim wspólny dla licencjatu oraz MSU „Recent findings in urban socio-economic development”w wymiarze 30 godzin. Ten wykład konwersatoryjny prowadzony będzie przez wykładowców z zagranicy! Dzięki kontaktowi z najlepszymi specjalistami z dziedziny zarządzania przestrzenią na świecie studenci poznają najnowsze trendy co pomoże zaplanować ich ścieżki kariery zawodowej. Pierwsze zajęcia już w semestrze letnim RA 2019/2020!
 • Nowy przedmiot „do wyboru”, pn. „Innowacyjna gospodarka przestrzenna – spojrzenie w przyszłość”, to wykład konwersatoryjny w wymiarze 20 godzin, również wspólny dla studiów I i II stopnia. Do poprowadzenia tego wykładu zaproszeni zostaną praktycy i przedstawiciele pracodawców. Zachęcamy do wybrania spotkań w ramach tych zajęć – będzie to unikalna możliwość spotkania z planistami, menedżerami i specjalistami pracującymi w zawodzie w kraju! Pierwsze zajęcia już w semestrze letnim RA 2019/2020!
 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych interdyscyplinarnych warsztatach/zadaniach praktycznych opartych na technikach Case Study Solving. Warsztaty powadzone będą w oparciu o 18 Case Studies bazujących na rzeczywistych przypadkach przez pracodawców oraz pracowników naukowych Wydziału. Studenci Gospodarki przestrzennej rozwiązujący Case Studies wraz ze studentami Oceanografii będą objęci superwizją przez prowadzących.
 • Płatne staże zawodowe – 30 studentów studiów licencjackich weźmie udział w stażach i otrzyma stypendium, zwrot za dojazdy, dofinansowanie do zakwaterowania i ubezpieczenie na czas stażu.

ATUTY KIERUNKU

 • studia interdyscyplinarne

 • zajęcia terenowe

 • kompleksowa wiedza i umiejętności

 • indywidualne podejście do studenta

 • różnorodne możliwości kształtowania kariery zawodowej

go logo
gp w terenie 2

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • biura i przedsiębiorstwa projektowe przygotowujące opracowania i dokumenty planistyczne

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej

 • agencje rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego

 • przedsiębiorstwa konsultingowe i doradcze

 • instytucje Unii Europejskiej zajmujące się problemami gospodarki przestrzennej

 • agencje nieruchomości i przedsiębiorstwa deweloperskie

gp w terenie 3 GP w terenie
logotypy