fbpx Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS, studia II stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS, studia II stopnia

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS, studia II stopnia

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 czerwca 2021 roku, 17:13

Studia na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności eksperckie z zakresu diagnozowania stanu społeczno-gospodarczego obszarów w różnych skalach przestrzennych, poprzez znajomość źródeł danych lokalnych i regionalnych, umiejętności ich przetwarzania, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników. Umiejętności te stanowią o przewadze konkurencyjnej absolwentów na rynku pracy. Dodatkowo student będzie kształtował kompetencje społeczne umożliwiające dalszy rozwój zawodowy oraz efektywne rozwiązywanie problemów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w warunkach pracy zespołowej i we współpracy z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój lokalny i regionalny.

kliknij: REKRUTACJA 2021/2022

sprawdź: PROGRAM STUDIÓW

ATUTY KIERUNKU

  • szerokie możliwości kształtowania kariery zawodowej
  • praktyki zawodowe
  • rozwój kompetencji społecznych
  • kompleksowa wiedza i umiejętności
xdfbhf

sbfseg

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  • instytucje samorządowe (jednostki odpowiedzialne za planowanie strategiczne, rozwój gospodarczy i przestrzenny - zarówno na szczeblu województw jak i gmin (np. samorządy województw, urzędy miast i gmin w tym wyspecjalizowane podmioty odpowiedzialne za politykę przestrzenną, agencje rozwoju lokalnego i regionalnego)
  • instytucje i jednostki wykorzystujące geograficzne systemy informacyjne do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obrony narodowej
  • podmioty świadczące komercyjne usługi z zakresu projektowania zagospodarowania przestrzennego
  • przedsiębiorstwa wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne (np. Lufthansa Systems Poland, Jeppesen Poland, operatorzy infrastruktury sieciowej, dystrybutorzy towarów)