fbpx Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku

Skład Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 października 2020 roku, 13:11

Na podstawie komunikatu Rektora UG z dnia 27.08.2020 r.  w sprawie określenia składu liczbowego rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do końca kadencji 2020-2024, w skład Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku wchodzą: 

 1. prof. dr hab. Wojciech Tylmann - Przewodniczący,
 2. dr hab. Mariusz Sapota profesor Uniwersytetu Gdańskiego - Zastępca Przewodniczącego,
 3. prof. dr hab. Jerzy Bolałek, 
 4. prof. dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec,
 5. prof. dr hab. Mirosław Grzegorz Miętus,
 6. dr hab. Magdalena Bełdowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 7. dr hab. Luiza Bielecka profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 8. dr hab. Dariusz Borowiak profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 9. dr hab. Dorota Burska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 10. dr hab. Roman Cieśliński profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 11. dr hab. Joanna Fac-Beneda profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 12. dr hab. Bożena Graca profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 13. dr hab. Waldemar Grzybowski profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 14. dr hab. Agnieszka Herman profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 15. dr hab. Urszula Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 16. dr hab. Anita Lewandowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 17. dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 18. dr hab. Monika Beata Normant-Saremba profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 19. dr hab. Konrad Ocalewicz profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 20. dr hab. Katarzyna Palińska profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 21. dr hab. Katarzyna Smolarz profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 22. dr hab. Adam Sokołowski profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 23. dr hab. Marta Staniszewska profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 24. dr hab. Waldemar Surosz profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 25. dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 26. dr hab. Małgorzata Witak profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 27. dr hab. Piotr Woźniak profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
 28. dr Agata Błaszczyk,
 29. dr Anna Panasiuk,
 30. mgr Zofia Konarzewska.

 

Obsługę administracyjną Rady Dyscypliny zapewnia Pani mgr Anna Serafin z Biura Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii.