fbpx Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Skład Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 listopada 2020 roku, 14:53

Na podstawie komunikatu Rektora UG z dnia 27.08.2020 r. w sprawie określenia składu liczbowego rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do końca kadencji 2020-2024, w skład Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna wchodzą: 

  1. prof. dr hab. Iwona Bronisława Sagan - Przewodnicząca,
  2. dr hab. Tomasz Andrzej Michalski profesor Uniwersytetu Gdańskiego - Zastępca Przewodniczącej,
  3. dr hab. Mariusz Andrzej Czepczyński profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
  4. dr hab. Mariusz Teodor Kistowski profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
  5. dr hab. Lucyna Katarzyna Przybylska profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
  6. dr hab. Jan Andrzej Wendt profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
  7. dr hab. Aleksander Kuczabski profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
  8. dr hab. Paweł Wiśniewski profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
  9. dr Marcin Połom,
  10. mgr Tomasz Mikulski.

 

Obsługę administracyjną Rady Dyscypliny zapewnia Pani mgr Karina Szałucka z Biura Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii.

 

Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich otwartych do 30 kwietnia 2019 r.