fbpx Administracja i Obsługa | Wydział Oceanografii i Geografii

Administracja i Obsługa | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Budynki Instytutu Oceanografii

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 czerwca 2019 roku, 9:07

Administracja Zespół Obiektów Gdynia
Budynek Główny, pokój 208

Kierownik Zespołu mgr Karol Łabasiewicz
Telefon: +48 58 523 66 15
E-mail: admgdy@ug.edu.pl

Regina Kurczewska
Telefon: +48 58 523 66 80

Portiernia:
Budynek Główny, Telefon: +48 58 523 66 00
Budynek Instytutu Oceanografii, Telefon: +48 58 523 68 00
Budynek Pawilon dydaktyczny, Telefon: +48 58 523 66 71

 

Kancelaria Gdynia
Budynek Główny, pokój 111
 

Anna Nosowska
email: anna.nosowska@ug.edu.pl
Telefon +48 523 66 33

 

Stacja Morska Instytutu Oceanografii
ul. Morska 2
84-150 Hel
Telefon +48 58 675 13 17, +48 58 675 08 36
 
Kierownik Zespołu mgr Alicja Makowska
Telefon +48 725 991 141
 
 

 

Budynek Instytutu Geografii

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 listopada 2015 roku, 10:00
Administracja Obiektu: Instytut Geografii
Telefon +48 58 523 42 88
Kierownik Zespołu mgr Agnieszka Antkowicz

 

Stacja Limnologiczna w Borucinie
Borucino
83-323 Kamienica Szlachecka 
Telefon +48 58 684 60 17, +48 58 684 60 50
 
Kierownik Zespołu mgr Sławomir Skierka
Telefon +48 725 991 145, + 48 684 60 17

 

Centrum Informatyczne - Sekcja Wydziału Oceanografii i Geografii

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 grudnia 2019 roku, 19:30

Centrum Informatyczne, Dział Zasobów i Usług Sieciowych, Sekcja Wydziału Oceanografii i Geografii

Jędrzej Kochanowski - Kampus Gdynia, Budynek Główny, pokój 108, wewn. 66 72
mgr Tomasz Lenartowicz - Kampus Gdynia, Budynek Główny, pokój 108, wewn. 66 72
mgr inż Piotr Piórecki - Kampus Gdynia, Budynek Instytutu, pokój 226, wewn. 68 26
mgr Patryk Pezecki - Kampus Gdynia, Budynek Instytutu, pokój 5E, wewn. 68 99