Administracja i Obsługa | Wydział Oceanografii i Geografii

Budynki Instytutu Oceanografii

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 lutego 2019 roku, 12:14

Administracja Zespół Obiektów Gdynia
Budynek Główny, pokój 208

Kierownik Zespołu mgr Karol Łabasiewicz
Telefon: +48 58 523 66 15
E-mail: admgdy@ug.edu.pl

Regina Kurczewska
Telefon: +48 58 523 66 80

Portiernia:
Budynek Główny, Telefon: +48 58 523 66 00
Budynek Instytutu Oceanografii, Telefon: +48 58 523 68 00
Budynek Pawilon dydaktyczny, Telefon: +48 58 523 66 71

 

Stacja Morska Instytutu Oceanografii
ul. Morska 2
84-150 Hel
Telefon +48 58 675 13 17, +48 58 675 08 36
 
Kierownik Zespołu mgr Alicja Makowska
Telefon +48 725 991 141
 
 

 

Budynek Instytutu Geografii

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 listopada 2015 roku, 10:00
Administracja Obiektu: Instytut Geografii
Telefon +48 58 523 42 88
Kierownik Zespołu mgr Agnieszka Antkowicz

 

Stacja Limnologiczna w Borucinie
Borucino
83-323 Kamienica Szlachecka 
Telefon +48 58 684 60 17, +48 58 684 60 50
 
Kierownik Zespołu mgr Sławomir Skierka
Telefon +48 725 991 145, + 48 684 60 17

 

Dział Aplikacji i Sieci Komputerowych WOiG

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 12:15

Dział Aplikacji i Sieci Komputerowych, Kampus Gdynia
Budynek Główny, pokój 108

mgr Michał Wojtasik
Jędrzej Kochanowski

Telefon: +48 58 523 66 72