fbpx Formularz uwag o jakości kształcenia na Wydziale Oceanografii i Geografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Formularz uwag o jakości kształcenia na Wydziale Oceanografii i Geografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Zachęcamy do anonimowego zgłaszania uwag o jakości kształcenia na wydziale. Zostaną one wykorzystane do podnoszenia jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszej uczelni. Z góry dziękujemy zarówno za pozytywne, jak i negatywne opinie