fbpx Klaudia Nowicka | Wydział Oceanografii i Geografii

Klaudia Nowicka | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Klaudia Nowicka

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 2014 roku

Klaudia Nowicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kreowanie produktu turystyki kulturowej w muzeach etnograficznych na przykładzie Mazowsza i Pomorza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Iwona Sagan

Recenzenci: dr hab. Bogumiła Jadwiga Lisocka-Jaegermann, prof. UG, dr hab. Jan Andrzej Wendt

Dyplom nr 3855.


Gdańsk, 09 grudnia 2014 r.