fbpx Włodzimierz Golus | Wydział Oceanografii i Geografii

Włodzimierz Golus | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Włodzimierz Golus

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 2014 roku

Włodzimierz Golus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obieg materii w małych zbiornikach pojeziernych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Stefan Górniak, prof. UG, dr hab. Joanna Maria Fac-Beneda

Dyplom nr 3854.


Gdańsk, 09 grudnia 2014 r.