fbpx Joanna Izabela Jaszczołt | Wydział Oceanografii i Geografii

Joanna Izabela Jaszczołt | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Joanna Izabela Jaszczołt

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 maja 2014 roku

Joanna Izabela Jaszczołt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ zasolenia wody na podstawowe procesy życiowe i parametry bilansu energetycznego Orconetes limosus (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Szaniawsla

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Opaliński, prof. dr hab. Maciej Jan Wołowicz

Dyplom nr 3785.


Gdańsk, 26 maja 2014 r.