Aleksandra Marta Brodecka | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Aleksandra Marta Brodecka

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 listopada 2013 roku

Aleksandra Marta Brodecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki warunkujące obecność metanu w  osadach południowego Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Bolałek

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Pempkowiak, prof. dr hab. Jerzy Siepak

Dyplom nr 3709.


Gdańsk, 21 listopada 2013 r.